Program FORBRAIN®

 

Forbrain® może pomóc osobom, u których występują:

  • Trudności językowe lub komunikacyjne

  • Trudności w uczeniu się

  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego

  • Deficyt uwagi z nadpobudliwością lub bez

Forbrain® to słuchawki z przewodnictwem kostnym, wyposażone w mikrofon z filtrem dynamicznym. Filtr słuchawek Forbrain® włącza się przy pewnych częstotliwościach w celu podkreślenia wysokich częstotliwości głosu. Użytkownik słyszy swój głos za pośrednictwem przewodnictwa kostnego, lekko zmodyfikowany i poprawiony. Forbrain® tworzy zoptymalizowany obwód słuchowo-głosowy, który sprzyja postępom w dziedzinie dykcji i wymowy, uwagi, pamięci i czytania.

 

 

 

Jak działa Forbrain®


 

Przewodnictwo kostne

Używając słuchawek z tą funkcją Państwa głos zostanie przekazany 10 razy szybciej i jednocześnie będzie on o wiele czystszy niż używając do tego celu zwyczajnych słuchawek.

 

 

 

 

 

 

 

  

Dynamiczny filtr

Filtr ten aktywuje się podczas gdy Państwa głos zmienia różne częstotliwości po to, aby zaskoczyć mózg i sprawić że będzie o wiele bardziej czujny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aspekt głosowo-słuchowy

Poprawiając jakość słyszenia Państwa głosu i tym samym automatycznie korygują Państwo sposób mówienia

.