OFERTA - TERAPIA 

  • Diagnoza przetwarzania słuchowego  Metoda Tomatisa - 200 zł

  • Pisemna opinia lub zaświadczenie - 50 zł

  • Terapia Metoda Tomatisa® - jeden etap 14 dni

  • Słuchawki Forbrain® - 4 tygodnie - 300 zł

  • Słuchwki Soundsory - 40 dni - 800 zł 

Tomatis® Centrum Terapii