4 ZASADY SKUTECZNEJ TERAPII JĄKANIA

Terapia jąkania to skomplikowany proces, aby leczenie było skuteczne należy przestrzegać 4 zasad.

1 zasada: Kompleksowe działania.

Terapia powinna w swoim programie przewidywać ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, pracę z ciałem, psychoterapię oraz ćwiczenia logopedyczne.

2 zasada: Technika upłynniania mowy.

Jeżeli chcemy aby jąkanie ustąpiło musimy nauczyć osobę jąkającą mowy terapeutycznej z zastosowaniem techniki upłynniania mowy. Bez tego narzędzia jąkający ćwiczy jąkanie - a nie płynną mowę.

3 zasada: Praca w grupie

Ćwiczenia mowy oraz zadania potrzebne do pokonania jąkania powinny mieć charakter grupowy. Trenujemy wówczas dialogi, wystąpienia publiczne zapoznajemy z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

4 zasada: Praca w terenie

Nie można ograniczyć naszych działań terapeutycznych wyłącznie do pracy w gabinecie. Terapia przebiega przede wszystkim w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jedyny warunek który należy spełnić aby trenować w terenie, to zastosowanie techniki upłynniania mowy. Bez tego narzędzia jąkający nie może leczyć jąkania.


0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie