Przyczyny Jąkania

Do dziś nie są znane przyczyny jąkania. Wiemy natomiast co wpływa na jąkanie i jak je rozpoznać. Jest to bardzo istotne dla logopedów, terapeutów, którzy zajmują się leczeniem dzieci jąkających się. Chcę abyś zapamiętał, że jąkanie to nie jest wada wymowy!


Jąkanie to zaburzenie komunikacji. Werbalnej i niewerbalnej. Komunikacja z drugim człowiekiem zaczyna się od kontaktu wzrokowego. Komunikacja to również mimika, gesty, mowa ciała. Umiejętność nadawania komunikatu i umiejętność odbioru komunikatu zwrotnego.


Osoby jąkające mają zaburzone przetwarzanie własnego głosu, własnej mowy. Kiedy mają możliwość "podłączenia się" do zewnętrznej synchronizacji mowy np: śpiew, mowa chóralna, mówienie z kimś, wtedy ich mowa jest płynna, ponieważ korzystają z zewnętrznego rytmu, melodii, tempa itp.


Jąkanie to również kontrola mowy. U osób płynnie mówiących mowa jest automatem. U osób jąkających się często pojawia się nadmierna kontrola wypowiedzi. Towarzyszą temu takie myśli: Co powiedzieć? Jak powiedzieć? Co o mnie pomyślą?


1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie