TURNUS TERAPII JĄKANIA

Terminy:

 

25.01-02.02. 2020 r.

20.06-28.06. 2020 r.

17-25 08.2020 r. 

CZAS TRWANIA:  9 DNI

MIEJSCE:  siedziba Centrum Terapii Jąkania.

Program kompleksowej terapii jąkania.

 

Podczas turnusu nauczysz się:

  • techniki opanowania bloków i jąkania,

  • techniki oddechowej,

  • techmiki relaksacyjnej,

  • płynnej mowy terapeutycznej,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmowy w grupie,

  • stosowania płynnej mowy podczas rozmów w terenie

  • jak poradzić  sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi.

  • nauczysz się prostych ćwiczeń artykulacyjnych poprawiających dykcję oraz wyrazistość mowy.

Podczas zajęć  stosowane są również słuchawki Forbrain®, które wzmacniają i utrwalają płynną mowę.

Otrzymasz materiały do samodzielnej pracy po turnusie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o przebytej terapii oraz wskazania do dalszego postępowania.

Kwalifikacje oraz szczegółowy program turnusu można uzyskać po konsultacji/diagnozie.

Centrum nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się  z nami

tel. +48 606 757 624